Prześcignę wiatr by poczuć jego wolność.
Rozbije głaz aby twardszym być niż on.
Przemierzę świat by posiąść jego mądrość.
Odnajdę sens, osiągnę cel!

GIGERS